Novinky

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k tragédii v souvislosti s exekucí

Jako už několikrát dříve, měl zásah exekutorů 12. ledna 2016 tragický dopad. Nejsou podrobně známy důvody zásahu. Z dostupných zdrojů lze usoudit, že do bytu Jaroslava Janoty z Napajedel vstoupili exekutoři a muž se bránil střelbou. Úkolem soudu bylo zjistit věrohodnost jeho obhajoby. Nemusel vědět, že do bytu vlámali právě exekutoři a mohl skutečně chtít střelbou útočníky zastrašit a nemířil na ně. Naštěstí nebyl nikdo usmrcen ani zraněn. Pachatel však byl odsouzen za pokus o vraždu a před nástupem uloženého trestu odnětí svobody na 12 let dne 22. února zvolil smrt skokem ze sedmého patra.

Není v kompetenci Českého helsinského výboru posuzovat oprávněnost rozhodnutí o Janotově povinnosti zaplatit dluh a rozhodnutí zaplacení dluhu vymáhat exekučním zásahem. Střelba na exekutory je zavrženíhodná, neboť lidský život je hodnotou, již na prvním místě chrání mezinárodní dohody a státní normy týkající se lidských práv.

Jisté však je, že k takovým tragédiím by nedocházelo, kdyby Česká republika ctila právní tradici, podle níž mají mít smluvní strany vůči sobě rovnou pozici. Česká praxe, tak jak se projevuje v rozhodování soudů a v exekučních zásazích, neúměrně zvýhodňuje věřitele vůči dlužníkovi. Nerespektuje přirozený fakt, že věřitel poskytl půjčku svobodně a s vědomím rizika. I dlužník má být zákonem chráněn a jeho riziko musí být přiměřené.

Pozice exekutora, který vykonává rozhodnutí soudu, avšak činí to jako podnikatel, je nepřiměřeně silná a ohrožující osobní integritu a další práva postižených osob. Jako nepřiměřené se jeví i to, že věřitel si může exekutora vybrat. Mezi exekutory vznikají konkurenční vztahy ne vždy ve prospěch práva. Změny v pozici exekutorů, s nimiž přišla současná, letos končící vláda byly změny správným směrem, avšak nedostatečné.

Český helsinský vybízí zákonodárce, aby nabídli občanům důstojnější pozici smluvních stran v záležitosti úvěrů, půjček a zápůjček. Je v jejich zájmu ukázat voličům, že nejsou ve službách exekutorské lobby.

Případ Jaroslava Janoty také ukazuje na krajní nutnost zlepšit veřejnou informovanost občanů o osobních právech a možnostech jejich uplatňování. V tomto případě např. o možnostech použít opravných prostředků v trestním řízení a svěřit svou kauzu neziskovému občanskému sektoru. Český helsinský výbor jako jeho součást věnuje v různých případech pozornost právu občana na spravedlivý proces. Je možné, že při lepší informovanosti by nedošlo k tragické sebevraždě.

 • za Český helsinský výbor
 • Táňa Fischerová, předsedkyně ČH

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k dalšímu vývoji případu ruského studenta Igora Ševcova

Český helsinský výbor vývoj situace kolem Igora Ševcova považuje za skandální. Praktiky, kdy se v zákulisí neprůhledně rozhoduje o životech lidí, kteří u nás hledají lepší podmínky k životu, zejména občanskou svobodu a zaručená lidská práva, jsou nepřijatelné.

Igor Ševcov, jehož případ Český helsinský výbor od počátku sleduje, pro svou obhajobu lidských práv narazil na potíže ve své rodné zemi. Přišel studovat do České republiky a usídlil se tu s důvěrou v její demokratický systém, který by respektoval jeho politické přesvědčení a jeho občanské aktivity. Dostal se však do mlýnice, spuštěné útokem na dům ministra Martina Stropnického. Byl obviněn z tohoto útoku. Protože byl tři měsíce ve vazbě, přestože je výborným studentem, přišel o studentské vízum.

Žalobkyně při soudním řízení s Igorem Ševcovem ohledně útoků na dům stáhla obžalobu a soud v dubnu 2016 konstatoval, že nemá žádný přímý důkaz o jeho vině. Tvrzení policie, že Ševcovův pobyt je proti zájmům České republiky, není podložen argumenty. Vyhoštění na základě toho, že byl účastný při sprejování nápisů na věznici v Praze Ruzyni, je vyhoštění za občanskou aktivitu. Nejde o čin, který by omlouval odebrání pracovního víza. Vše nasvědčuje tomu, že má být přinucen k opuštění Česka. V Rusku mu hrozí šikana a možná i vězení od autoritativního režimu, který plně nerespektuje občanské svobody a lidská práva. Navíc by šlo o porušení mezinárodního práva, protože dne 20. 7. 2017 ve 14.00 hod. jej čeká jednání u Vrchního soudu v Praze.

Česká republika se stává zemí, která nejen že nechrání aktivisty před pronásledováním ve vlastních zemích, ale porušuje i mezinárodní právo ve vztahu k nim. Jako by nestačila ostuda, když byl v roce 2013 „omylem“, avšak zjevně protiústavně vydán na pokyn tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka do Ruska Alexej Trubarov, který měl u nás podanou žádost o asyl. V Rusku byl tento občan uvězněn. Je nepřijatelné, že státní orgány pokračují v těchto praktikách dál.

Ministr vnitra Milan Chovanec by měl vystoupit a jasně deklarovat, že takovéto jednání je z hlediska demokratických principů nepřípustné. Měl by volat k odpovědnosti policejní představitele, kteří takové nedemokratické jednání způsobili.

 • za Český helsinský výbor
 • Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: ČHV podporuje signatáře Charty 77 a jejich výzvu k obraně lidských práv v Číně

Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová zaslala premiérovi Bohuslavu Sobotkovi dopis, ve kterém se ČHV připojuje k výzvě signatářů Charty 77, kteří vyzvali předsedu vlády, aby se aktivně zasadil o propuštění vězněného disidenta a nositele Nobelovy ceny míru pana Liou Siao- po. Liou Siao- po byl v roce 2008 v Číně jedním ze spoluautorů a prvních signatářů Charty 08 (dokumentu inspirovanému českou Chartou 77), která vyzývá k dodržování lidských práv v Číně.

Současně upozorňuje premiéra na situaci čínských křesťanů, kteří  z důvodu náboženské persekuce žádají o azyl v České republice a dosud jim nebylo českými úřady vyhověno, ačkoliv je obecně známo, že k potlačování náboženských svobod v Číně dochází, a že těmto lidem i jejím rodinám hrozí po vydání nebezpečí.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

ČHV podporuje myšlenku odpolitizování médií veřejné služby skrze novely zákonů o ČT a ČRo

Dne 7. 12. 2016 se z iniciativy předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny Martina Komárka konala tisková konference v PS ČR na podporu novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. 

Martin Komárek zdůraznil, že jde o totální odpolitizování médií veřejné služby, což Česká republika potřebuje. Podle něj je důležité, aby se politici v tomto případě vzdali části svých privilegií ve prospěch obecného dobra. Signatáři návrhu pocházejí z velké většiny parlamentních stran vládní koalice i opozice a budou podle Komárkových slov nyní přesvědčovat kolegy o kvalitě a potřebnosti předloženého návrhu. Za skupinu předkladatelů poslaneckého návrhu vystoupil rovněž poslanec Jiří Zlatuška.

Předseda Syndikátu novinářů Adam Černý připomněl, že odpolitizování rad ČT a ČRo mají v programu strany vládní koalice a měla ho ve svém vládním programu i předchozí vládní koalice. Nejde tedy o žádnou svévolnou iniciativu. Podle nového znění zákonů budou členy těchto rad delegovat respektované organizace s dohledatelnou historií a členství v radách bude čestné, takže změnou se ušetří.

To zdůraznila i advokátka a členka Platformy Svobodu médiím! Hana Marvanová s tím, že rady mají být orgánem veřejnosti, a proto se nemají obsazovat na základě neprůhledných politických dohod. Jak uvedla, veřejným tajemstvím je, že za posledních 25 let se vyvinula nežádoucí praxe obsazování mediálních rad podle politického klíče. Přijetím předloženého návrhu se zvýší kontrola ze strany koncesionářů nad miliardovými rozpočty ČT a ČRo, podobně jako je tomu u jiných organizací, například Akademie věd.

S podporou novely vystoupili na tiskové konferenci rovněž pověření zástupci dalších organizací: za Hereckou asociaci a za Českomoravskou konferenci odborových svazů Jiří Hromada, za FITES Martin Vadas, za Svaz měst a obcí Jindra Tužilová, za Platformu Svobodu médiím! David Smoljak.

Novelu zákonů podporuje rovněž Český helsinský výbor.

Více na http://svobodumediim.cz/podporovatele/?supOrgPage=2

Více na http://svobodumediim.cz/aktuality/detail/129

ČHV se připojil k dopisu členům vlády v rámci společné podpory poslaneckého návrhu novely zákona o České televizi a Českém rozhlase

Vážené členky a členové vlády,

obracíme se na Vás jako zástupci veřejnosti, abychom získali Vaši podporu pro poslanecký návrh novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Demokratická společnost je neoddělitelně spjatá se svobodou projevu a svobodou médií. Zásadní je přitom zejména význam médií veřejné služby, která v České republice představují Česká televize a Český rozhlas. Tato média poskytují službu veřejnosti a veřejnost by měla být prostřednictvím televizní a rozhlasové rady garantem jejich nezávislosti. Nynější způsob výběru členů Rady ČT a Rady ČRo je ale příliš odvozen od aktuálního složení Poslanecké sněmovny, která členy rad vybírá, schvaluje a také může snadno odvolat.

Návrh novely zákona o České televizi a Českém rozhlase, který nyní předkládá skupina poslanců (tisk 965), chce tento stav změnit tak, aby se na výběru podílely kromě politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně rovněž tradiční společenské, občanské a profesní organizace reprezentující co nejširší spektrum veřejnosti.

Chceme Vás touto cestou ujistit, že tento návrh má naši plnou podporu. Jsme přesvědčeni, že zájem na zachování nezávislosti médií veřejné služby je i Vaším zájmem a že tento návrh podpoříte i při projednávání na půdě Vaší instituce.

 S úctou

 • Asociace ekologických organizací Zelený kruh
 • Asociace profesionálních divadel České republiky
 • Asociace režisérů a scénáristů – ARAS
 • Česká konference rektorů
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • Česká rada dětí a mládeže
 • České centrum Mezinárodního PEN klubu
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Český filmový a televizní svaz – FITES, z. s.
 • Český helsinský výbor
 • Herecká asociace
 • Hospodářská komora České republiky
 • Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.
 • Platforma Svobodu médiím!
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Syndikát novinářů České republiky, z. s.
 • Unie – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR

Asistované návštěvy dětí za rodičem pokračují

Dne 13. září 2016 a 1. listopadu 2016 proběhly skupinové návštěvy dětí ve věznici Světlá nad Sázavou, při kterých asistovali odborní pracovníci ČHV. V září a v listopadu proběhla také asistovaná návštěva tří dětí za matkou ve věznici Velké Přílepy. Poslední návštěva ve věznici Světlá v tomto roce proběhne dne 6. prosince 2016.

Jménem všech dětí i jejich rodičů děkujeme všem individuálním dárcům i MPSV, kteří tyto návštěvy finančně či jinak podpořili. Šťastná shledání, radostná objetí a slzy v očích, které setkání doprovázejí jsou dokladem, že tato podpora má svůj hluboký smysl.

Zástupci ČHV prezentovali situací dětí s rodičem ve výkonu trestu na první odborné konferenci

Dne 22. listopadu 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila první odborné konference k problematice dětí s rodičem ve výkonu trestu pořádané spolkem Za Branou v Praze. Konference se zúčastnili  mimo jiné i zahraniční hosté z Velké Británie, kteří prezentovali řadu služeb, které pro děti a rodiny ve věznici zajištují včetně provozu  návštěvních center, kde s rodinami pracují a  poskytují jim informace.       

Kromě shrnutí problémů, se kterými se děti s rodičem ve výkonu trestu potýkají, L. Rybová nastínila i možné změny  (koncepční, metodické, legislativní i praktické), které by mohly situaci dětí i rodin odsouzených osob zlepšit.  

O některých změnách (např. pilotování a uzákonění možnosti dětí komunikovat s rodičem přes Skype) probíhají nyní jednání mezi zástupci ČHV a Ministerstvem spravedlnosti.

Prezentace z konference je ke stažení zde.

Více ke konferenci na http://www.zabranou.cz/news/ct-cro-a-blesk-o-konferenci-za-branou-o-rodinach-a-detech-odsouzenych/

Tisková zpráva: Prohlášení Českého helsinského výboru k reakci ústavních činitelů na návštěvu dalajlamy

V říjnových dnech 2016 navštívil Česko duchovní vůdce tibetského lidu, XIV. dalajlama Tändzin Gjamccho. Vystoupil na konferenci Forum 2000, která se pravidelně koná v návaznosti
na iniciativu Václava Havla. Václav Havel poprvé pozval dalajlamu brzy po vítězství sametové revoluce po listopadu 1989 a udržoval s ním kontakty. Dalajlama se mohl stát jeho průvodcem
i v posledních dnech jeho života.

Správa Pražského hradu se dopisem z 13. října 2016 pokusila zabránit setkání veřejnosti s  dalajlamou na Hradčanském náměstí. Žádný skutečný zákonem daný důvod pro takové omezení nebyl, a proto je třeba to považovat za snahu omezit ústavně zaručené shromažďovací právo. Naštěstí se vynalézavým a statečným organizátorům podařilo najít řešení, do kterého nemohla správa Hradu zasáhnout.

S dalajlamou se 18. října setkali dva členové vlády, Pavel Bělobrádek a Daniel Herman. Rovněž se s ním podle dostupných informací setkalo padesát zákonodárců (poslanců a senátorů). Na to ještě týž den reagovali čtyři nejvyšší ústavní činitelé, prezident Miloš Zeman, předseda senátu Milan Štěch, předseda sněmovny Jan Hamáček a předseda vlády Bohuslav Sobotka společným prohlášením, v němž se od občanského postoje svých kolegů distancovali. Výslovně uvádějí: Osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány.

Prohlášení čtyř ústavních činitelů je ostudným porušením povinnosti hájit občanské svobody a lidská práva kdekoli na světě a odmítnutím solidarity, již jako občané svobodného světa dlužíme obyvatelům Tibetu a také obyvatelům Číny, jejichž občanské svobody a lidská práva jsou tamním režimem hrubě porušována.

Ekonomické vztahy s Čínou se mohou vyvíjet na základě rovnoprávného partnerství, ale nesmějí se stát záminkou pro trapné pokorné podřizování se diktátorským nárokům. Podobně jako Václav Havel jako prezident nepochybně patřičně hájil politické a ekonomické zájmy České republiky a zároveň požadoval od Číny a dalších států respekt k základním právům a svobodám, tak i současný slovenský prezident Andrej Kiska jistě neohrozil zájmy své země, když se o víkendu v Bratislavě s dalajlamou setkal.

Vyslovujeme solidaritu s okupovaným Tibetem a odmítáme politiku čínského režimu zaměřenou na likvidaci tibetské kultury. Naléhavě žádáme odpovědné české politiky, aby respektovali mezinárodní dokumenty o lidských právech a aby se chovali jako zvolení reprezentanti svobodného, svrchovaného státu.

Za Český helsinský výbor

Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Výzva k odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce

Český helsinský výbor žádá v otevřeném dopise ministra vnitra o odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce kvůli jeho nepřijatelným výrokům. Více níže text výzvy.

Otevřený dopis ministru Milanu Chovancovi  

Výzva k odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce 

Český helsinský výbor na základě informací o průběhu semináře na téma „ Možnosti integrace migrantů v Evropě“, který pořádal dne 4. října 2016 poslanec PhDr. Zdeněk Soukup pod záštitou Názorové platformy Poslanci, senátoři, europoslanci – obrana evropské kultury a jejích hodnot, jehož se bez skrupulí a pochybností zúčastnil hlavní úředník přes azylovou politiku PhDr. Tomáš Haišman, ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (seděl vedle Lukáše Lhoťana a Benjamina Kurase, kteří jsou známí svými xenofobními postoji a výroky), žádá ministra vnitra o jeho odvolání, a to zejména s ohledem na výroky tohoto vysokého státního úředníka: např. „ proud, se kterým jsme se loni setkali – a můžeme si o tom mediálně říkat, co chceme –  je celý od začátku proud ekonomické migrace. Pokud by šlo o uprchlíky, tak by pravděpodobně uprchli z rizikové země do země sousední, kde je poskytnuto bezpečí“, „skupina zemí V4, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, jsou základním oponentem neomarxistických, sociálních experimentů z pera Evropské komise, když jejím nápadům, jak přistupovat k migraci, oponují selským rozumem.“

Tomáš Haišman se dlouhodobě staví negativně k uprchlíkům, kteří hledají záchranu a pomoc před násilím ve vlastních zemích v zemích demokratických. Politici mu naslouchají, protože politika izolacionalismu jim jistě přináší více bodů u určité části obyvatelstva, než kdyby byli ochotní přiznat, že máme nějaké mezinárodní závazky. Naši zemi tak řadí k těm, kdo se už nehlásí k hodnotám humanismu a solidarity, ale k nesnášenlivosti a nepřátelství vůči slabým.

Nejen účast v této společnosti, ale i samotné výroky ředitele Odboru azylové a migrační politiky Tomáše Haišmana jsou zásadním porušením povinností a nestrannosti státního úředníka a navíc jdou proti smyslu toho, co má na svém místě hájit. Dlouho jsme k jeho, již dlouhá léta kritizované činnosti mlčeli, ale domníváme se, že tímto posledním aktem pohár trpělivosti přetekl.

Jsme přesvědčeni, že nastal čas odchodu Tomáše Haišmana a žádáme ministra vnitra Milana Chovance, aby z této události vyvodil důsledky a Tomáše Haišmana odvolal a jeho výroky nebagatelizoval.

Za předsednictvo ČHV

Táňa Fischerová

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.